I Sverige har det på senaste tid svallat en väldigt hätsk debatt gällande våld. Åsikterna går höga, och framför allt isär. Vissa hävdar att våldet ökar medan majoriteten säger tvärtom. Så vad är det egentligen som händer i Sverige just nu?

mord-ikeaSommaren har inte varit speciellt bra i Sverige i år- på ett flertal sätt. Inte bara har sommarvärmen lyst med sin frånvaro, vårt land har dessutom skakats av en rad grova våldsbrott som berört och upprört. Två unga flickor har tragiskt mist sitt liv och gängvåldet har ökat på ett skrämmande sätt. Två helt människor slutade sitt liv under en helt vanlig tur till IKEA. Detta är fakta, oundviklig fruktansvärd fakta, och det är inte heller här debatten ligger. Debatten består helt enkelt i att trots att de flesta människorna i Sverige upplever att våldet runtomkring dem ökar och känner sig otrygga i sin omgivning så är det sant att våldsbrott minskar i vårt land.

bråSvaret är lite komplicerat och vi kan reda ut det här en gång för alla. För det första skiljer sig vardagstermer kring brott och våldsbrott från de som används av polis, SCB (Statistiska Centralbyrån) och BRÅ (Brottsförebyggande rådet). För det andra så har blir sjukvården allt bättre på att hantera skottskador och andra livshotande, våldsrelaterade skador, vilket räddar liv varje år. Vi behöver även skilja på antal anmälningar om brott som rapporterats till polisen och de brott som personer rapporterar om anonymt i BRÅ:s trygghetsundersökningar. Vissa tvekar att anmäla brott de blir utsatta för, till exempel när det gäller våld i nära relationer så anmäler endast 4 % av de utsatta offren enligt BRÅ. Så att allt fler brott anmäls hos polisen är faktiskt positivt, eftersom det betyder att alltfler brottsoffer vågar berätta om vad de blivit utsatta för och därtill känner tillräcklig tilltro till polis och rättsväsende för att gå till dem för hjälp.