Snart drar höstterminen igång och landets alla högskolor och universitet har antagit nära 266,000 studenter. När man studerar antagningsstatistiken från universitet- och högskolerådet (UHR) är det uppenbart att vissa program är mer populära än andra och vissa program har tusentals reserver på kö. Vilka är det mest eftertraktade utbildningarna och vilka program har haft en ökning i antalet sökande på senare tid?

Statistiken visar att hälften av alla sökande är under 24 år och att antalet kvinnor är 61%. Det är med andra ord fler kvinnor än män som sökt in till universitetet i år.

De mest populära programmen hösten 2015, har visat sig vara läkar- och psykologprogrammet. Vi kan se att till exempel se att läkarprogrammet vid Karolinska institutet i Stockholm hade hela 2176 förstahandssökande men endast 195 antagna. Psykologprogrammet har också haft ett stort antal sökande och det populäraste universitetet att plugga till psykolog vid är Göteborgs universitet. Där uppgår antalet förstahandssökande till 1054 med totalt 48 antagna.

Statistiken från UHR visar också att antalet antagna till lärarprogrammet har ökat med lite mer än 10 % och lärarförbundet har gått ut med att runt 15,000 studenter antagits till programmet. Den största ökningen kan vi se för grundskolelärare upp till tredje klass. Där har antalet sökande ökat med 24 % från förgående år. Även om fler väljer att söka till lärarprogrammet behövs ännu fler lärare utexamineras. Maria Rönn, som är vice ordförande i Lärarförbundet, säger att ökningen är marginell jämfört med det behov som finns. Enligt Skolverket behöver antalet nyutexaminerade lärare fördubblas jämfört med dagens tempo och det skulle behöva uppgå till 84,000.

Inte alla utbildningar har ökat i popularitet. Antalet sökande till journalistutbildningen har minskat jämfört med förra året, enligt ‘Journalisten’. Detta kan vara ett resultat av att konkurrensen om jobben i branschen är mycket hård. Bland annat har TRR trygghetsrådet, som assisterar uppsagda tjänstemän att hitta nya arbeten, sagt att journalister möts av stor konkurrens. Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om jobben de närmaste åren kommer att vara hård, och kanske har detta påverkat blivande studenter.

Snart drar höstterminen igång! Statistiken från UHR visar att vissa program är mycket eftertraktade och andra program har en stadig ökning. Oavsett vad du ska studera får vi gratulera dig och alla andra studenter som antagits!