Det nuvarande läget inom den svenska politiken kan närmast beskrivas som mer än lite komplicerat och faktiskt ganska unikt. Det parti, alltså Socialdemokraterna, som gick segrande ur valet som hölls i september 2014 och därmed fick i uppdrag att bilda regering fick inte tillräckligt många röster för att få den majoritet som krävs för att kunna regera Sverige på egen hand. Inte ens tillsammans med Miljöpartiet som också finns i det så kallade rödgröna blocket uppnådde man den nödvändiga majoriteten. Alltså uppstod det en minoritetsregering. Detta i sig är dock inget ovanligt eftersom Sverige har styrts av minoritetsregeringar 1971, med endast ett fåtal mandatperioder som undantag.

Partierna i riksdagenSocialdemokraterna och miljöpartiet hade alltså inte tillräckliga mandat för att regera själva och i och med att man inte önskade ha med Vänsterpartiet i sin regering så fick Sverigedemokraterna plötsligt en avgörande roll för den svenska politiken. Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti vars främsta fråga är handlar om att stoppa all invandringen till Sverige. På grund av detta har alla riksdagspartier tagit avstånd från Sverigedemokraterna, i alla fall i officiell bemärkelse. Efter valet valde Sverigedemokraterna att utnyttja sin nya maktposition och röstade ner den nya regeringens budgetproposition. Detta går helt emot gängse praxis och Sverigedemokraterna meddelade också att de skulle fortsätta göra detta om de inte fick använda sig av de mandat, och därmed makt, som man rättmätigt fått i valet. Det vinnande partiet gjorde då helt om och vände sig istället till den borgerliga oppositionen för stöd och möjlighet att utesluta det icke önskvärda partiet ur beslutsprocessen.

I och med detta skapades den så kallade Decemberuppgörelsen, kallad DÖ, mellan Socialdemokraternas minoritetsregering och Alliansen, som består av de borgerliga partierna Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Decemberöverenskommelsen innebär att Alliansen under de tre kommande budgetåren kommer att rösta på regeringens budget, vilket hindrar SD från att gå emot praxis och rösta ner dem. Många tycker att DÖ är en odemokratisk överenskommelse som utesluter och hindrar SD att utöva den makt som de fått i våra riksdagsval. Dock är det såhär vårt politiska system alltid har fungerat, Socialdemokraterna var till exempel störst parti under de två mandatperioder som Alliansen styrde Sverige, och hade då relativt lite makt i riksdagen trots sitt stora väljarstöd.