För att kunna analysera den Svenska arbetsmarknaden behöver man studera förändringen över tid. Sysselsättningen i Sverige har nämligen gått upp och ner en hel del under de senaste 15 till 20 åren. Arbetslösheten ökade under några år i början av 2000-talet för att sedan stabiliseras och gradvis sjunka runt 2005. I och med den internationella finanskris som drabbade världen 2008 gick sysselsättningen ned något, även om Sverige klarade sig mycket bra i jämförelse med de flesta andra europeiska länderna. Inte ens nu, 7 år efter krisen, har dock arbetsmarknaden och ekonomin helt återhämtat sig efter krisen.

afNär det gäller den totala sysselsättningen så är Sverige varken sämst eller bäst i Europa, vi ligger stadigt någonstans i medelskiktet. Något som däremot är mycket tråkigt är att vi i Sverige har en väldigt hög arbetslöshet bland ungdomar. Det är svårt för många att få sin allra första anställning och det finns många anledningar till att detta problem har uppstått. Det kan bland annat kopplas till att ekonomiska kriser drabbar unga på ett strukturellt plan, då nyanställda är de första som får gå vid nedskärningar enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS). Störst arbetslöshet har dessutom de som saknar fullständig gymnasieutbildning, vilket tyder på att samhället måste bli bättre på att hjälpa alla att slutföra sina studier. Många företag kräver dessutom både utbildning och erfarenhet, vilket gör det svårt för unga att skaffa det där avgörande första jobbet. Här kan bra kontakter i näringslivet hjälpa, vilket talar för att fler projekt, aktiviteter och event som integrerar unga med nyckelpersoner inom svenskt näringsliv.

Arbetslöshet är ett problem som de flesta länder kämpar med och Sverige är inte undantaget. Dock så har Sverige klarat sig bättra ur den senaste ekonomiska krisen som drabbat vår värld, vilket vi bör vara tacksamma för. För att möta de problem vi står för idag behöver dock politiken hitta blocköverskridande och långsiktiga lösningar som stärker Sverige både nu och om 50 år.