Allt medan framtiden för den internationella världsekonomin ser allt annat än stabil ut så verkar Sveriges ekonomi vara på väg mot ljusare tider. Ekonomin växer stadigt och BNP har ökat mer än vad som var väntat.

Framtidsutsikterna för Sveriges ekonomi

Ryssland, Mellanöstern och det mäktiga Kina verkar alla gå oroliga ekonomiska tider till mötes. Annat är det här i Sverige. Alla prognoser pekar på tillväxt och välstånd efter att siffrorna blivit bättre och bättre för varje år som gått sedan den internationella finansiella kris som drabbade världen under sent 2000- tal. Så länge tillväxten inte bromsar in något alldeles otroligt i någon av världens största ekonomier, som till exempel Kina och USA, så ser det fortsatt ljus ut för vårt land.

Starka resultat

Sveriges tillväxt har ökat under ett flertal år nu och det förespås inga större förändringar inom den närmaste framtiden. BNP, som alltså står för bruttonationalprodukt, innebär det sammanlagda värdet av produktionen av tjänster och varor i vårt land under ett år har alltså ökat över förväntning. Under det andra kvartalet i år ökade vårt BNP med hela 3 %, jämfört med samma period under det föregående året. Ökningen förväntas hålla i sig även under det sista halvåret i år. Utvecklingen på Sveriges BNP ligger betydligt högre än de flesta andra EU-länder. Detta beror till stor del på att vi inte är med i Eurosystemet, vilket innebär att vi inte drabbats av de kriser som drabbat andra medlemsländer, som till exempel Grekland.

Internationellt perspektiv

Så länge Kina klarar av att hålla sin position som en stöttepelare inom världsekonomin så kommer det inte uppstå några problem för Sverige. Ryssland, som också är en av de största ekonomierna i världen, har också väldigt stora problem för närvarande i och med de ständigt dalande oljepriserna. Som tur är har detta mycket liten inverkan på den svenska ekonomin då vi som land har mycket lite att göra med Ryssland.

Något som däremot bör påverka den svenska ekonomin på ett positivt sätt är att den amerikanska centralbanken, har höjt räntan för första gången på sju år. En höjd amerikansk ränta innebär en dollar som stärks avsevärt. En stark dollar innebär också att den svenska kronan kommer att vara svag i relation till valutan och detta fenomen gynnar alltid svenska bolag då våran export blir mer vinstgivande under denna typ av förutsättningar.