Det är mycket som ska vägas in när man väljer utbildning och karriär. Först och främst vill de flesta gärna arbeta med något som intresserar dem, men kanske bör man också ta hänsyn till faktorer som lön och hur arbetsmarknaden ser ut. Det brukar talas om prognos på ett visst yrke: Alltså helt enkelt vilka utsikter man har att få jobb när man är färdigutbildad inom yrket i fråga.

lärareSACO (Sveriges akademikers centralorganisation) publicerade år 2014 en rapport om hur de såg på framtiden och utsikterna för olika akademiska yrken år 2019. I rapporten delades yrkena in i tre olika kategorier: Liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben. Balans innebär att det finns ungefär lika många utbildade inom yrket som det finns jobb. Det framkommer i rapporten att yrken där det är en liten konkurrens om jobben, är bland annat gymnasielärare i yrkesämnen, civilingenjörer, biomedicinsk analytiker och specialistsjuksköterskor. Arbeten där konkurrensen spås vara hårdare är yrken som veterinär, journalist och beteendevetare. Vill du vara säker på att få ett arbete snabbt, kanske du bör tänka på att välja andra utbildningar.

Dock har SACOS prognoser slagit fel ibland. De förutspådde år 2008, att lärare i grund- och gymnasieskolan skulle få en tuff arbetsmarknad, men generellt sett har konkurrensen visat sig vara liten för lärare idag. Med andra ord behöver du inte förtvivla om ditt drömjobb anses vara svårt att få jobb inom i framtiden. Istället kan det vara en bra ide att utbilda dig vidare och kanske läsa fler kurser inom just det yrket du vill satsa på.

af-logoArbetsförmedlingen säger nämligen i ett generellt uttalande att arbetsmarknaden kommer att vara gynnsam för erfarna och utbildade inom ett flertal yrken. Svårigheten att få jobb för den som inte har gymnsiekompetens kommer dock att öka. Ett slutsats att dra ifrån Arbetsförmedlingen är att det dock finns yrken som inte kräver akademisk utbildning, som har goda framtidsutsikter. Exempel på sådana yrken är byggnadsplåtslagare och lastbilsmekaniker.

Det är mycket man behöver tänka på när man ska välja utbildning och karriär. Förhoppningsvis kan dessa tips inspirera och ge dig ett hum om hur arbetsmarknaden förutspås se ut.